Własna firma. Kilka słów o planowaniu działalności gospodarczej

Własna firma jest rewelacyjnym rozwiązaniem dla wielu osób. Posiada ona dużo zalet, ale warto pamiętać, że na przedsiębiorcy spoczywa także wiele obowiązków.

Własna firma - E-mirip.plWłasna firma? Plan na biznes i formalności

Zanim otworzymy własną firmę musimy pomyśleć czym miałaby się ona zajmować? Podstawą będzie tu nasz pomysł na biznes. Ważne jest aby mieć świadomość w jakiej branży chcemy działać, a także do jakiej grupy docelowej skierowane będą działania realizowane przez naszą firmę. Gdy wiemy już co chcemy robić i jak, wtedy można rozpocząć formalności niezbędne do otworzenia własnej firmy. To już na starcie będzie konieczna fachowa wiedza, m. in. z zakresu opodatkowania, formy działalności gospodarczej itp.

Pierwszym etapem jest zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy złożyć specjalny druk CEIDG-1. Aktualnie istnienie kilka możliwości złożenia druku. Klasyczna forma- złożenie osobiście w urzędzie gminy bądź miasta. Można także wysłać druk listem poleconym, o ile jest on potwierdzony notarialni. Z pomocą przychodzą również nowe technologie, gdyż druk można złożyć elektronicznie. W tej sytuacji możliwe są dwie formy: używając bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub z wykorzystaniem konta e-PUAP. Kolejno należy zadbać o to, by nasza działalność dostała numer NIP oraz REGON. Są one potrzebne dla urzędów, ponieważ nadają naszej działalności indywidualny charakter. Urzędy, takie jak Urząd Skarbowy czy ZUS wyróżniają naszą firmę właśnie dzięki wskazanym numerom. Następnym krokiem jest wybór sposobu opodatkowania. Tutaj przedsiębiorca ma 4 możliwości: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa. Sposób wybierana jest często w oparciu o przepisy szczegółowe. Gdy wskazane etapy są już za nami wtedy może zacząć właściwą działalność.